Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving voor iedereen van kracht.

80 procent van de Nederlandse bedrijven en overheden is echter nog niet klaar voor de nieuwe privacywet  AVG / GDPR, zo blijkt uit de Nationale Privacy Benchmark. 60 procent van de bedrijven en overheden weet zelfs niet waar gegevens van burgers of klanten opgeslagen zijn. Wilt u weten hoe goed uw organisatie is voorbereid op de nieuwe privacywet? Kies dan voor een AVG / GDPR Quickscan.

In 5 dagen stellen we vast hoe en waar uw organisatie persoonsgegevens verwerkt, hoe betrokkenen (bijvoorbeeld klanten of werknemers) geïnformeerd worden en hoe veilig uw IT-systemen zijn. Daarnaast bespreken we de consequenties van de privacywetgeving voor uw organisatie en bespreken we welke risico’s er zijn. Eindresultaat is een geprioriteerde “boodschappenlijst” met te nemen acties.

Na afloop van onze Quickscan weet u exact waar u aan toe bent.