Vandaag is het Dag van de Privacy!

Een mooie dag om de kennis over de AVG weer even op te frissen. Vraag: Met bijzondere persoonsgegevens moeten we extra voorzichtig zijn: ….Is het BSN nummer een bijzonder persoonsgegeven, ja of nee? #AVG #informatiebeveiliging #ISO27001 #NEN7510

Antwoord:

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het ook wel onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer.

Privacyrisico’s

Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Identificatienummer

Een nummer dat bij wet is voorgeschreven om een persoon te identificeren, mag alleen worden gebruikt voor de uitvoering van die wet. Of voor doeleinden die in de wet staan. Dat staat in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Het BSN is zo’n identificatienummer. Organisaties kunnen het verbod om het BSN te gebruiken niet doorbreken door toestemming aan mensen te vragen voor het gebruik van hun BSN

Meer weten over voldoen aan de AVG? stuur ons een bericht!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *