Hoe AVG / GDPR de klantrelatie verdiept

Naleving van de AVG/GDPR versterkt uw marktpositie en maakt u een betrouwbare partner. Voor opdrachtgevers geeft het een veilig gevoel dat u professioneel omgaat met vertrouwelijke informatie. De AVG/GDPR verdiept daarmee uw klantrelatie.

Toon aan dat u de privacy van uw zakelijke relaties serieus neemt, dat wekt vertrouwen op. Het onderscheidt u en verbetert uw concurrentiepositie. Uw opdrachtgever zal het van u verlangen. Juist in ‘aanbestedingsraces’ merkt u hoe belangrijk het is om compliant te zijn met wet- en regelgeving.

Betere werknemersrelatie met AVG/GDPR

Die voorsprong geldt niet alleen voor een lead, prospect of opdrachtgever. Het is ook van toepassing op andere belanghebbenden. Uw medewerkers vinden het belangrijk om te weten dat privacygevoelige informatie niet zomaar op straat komt te liggen (denk aan de USB met salarisgegevens). Uw medewerker voelt zich prettiger in een organisatie waarin goed voor de eigen privacy wordt gezorgd. Het behouden van medewerkers is belangrijk voor de relatie met uw klant.

Vooroplopen met AVG/GDPR

Dit tijdperk daagt u uit om bewust te zijn van de risico’s rondom privacygevoelige informatie. Wij merken dat organisaties willen weten waar ze staan. Daarom doen wij een exclusieve aanbieding. Tijdens een AVG/GDPR-scan zorgen we ervoor dat u inzicht krijgt in data- en privacy-risico’s die u vandaag loopt.

Eindresultaat van de scan is een actielijst met prioriteiten en formats waarmee u aan de slag gaat! U weet hoe u er voor staat en wat u moet doen om de privacyrisico’s te reduceren en boetes te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat de meesten van uw concurrenten nog niet AVG/GDPR compliant zijn. Wilt u op hen voorlopen en uw klantrelatie verdiepen, neem dan contact met ons op.

Is een ISO 27001-certficering voldoende voor AVG/GDPR compliance? Dat leest u de volgende keer.

Safesecur Group BV adviseert organisaties over objectbeveiliging, informatiebeveiliging en AVG/GDPR compliance. Certificerende instellingen maken gebruik van onze consultants om ze in te zetten als geaccrediteerd Lead Auditor voor certificeringen en trainingen (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301).